Seniorio ศรีนครินทร์ - The Life Home

Go to content

Main menu:

สาขา
 
 
 
 
 
 

>>  Seniorio ซีเนียริโอ้ ศรีนครินทร์

ซีเนียริโอ้ ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า1 ไร่ บนถนนศรีนครินทร์ หลัง รพ. เปาโล สมุทรปราการ เดินทางสะดวกมีรถสาธารณะผ่านหลายเส้นทภายาง ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง สามารถเดินทางโดยห่างจากBTS ลงสถานี ศรีนครืนทร์เพียง 10 นาที  ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนียริโอ้ ศรีนครินทร์ มีสวนสวยให้พักผ่อนหย่อนใจ มีมุมพักผ่อนให้ผู้สูงอายุได้รั่งพักผ่อน มีสวนลานกายภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> ภายในห้องของซีเนียริโอ้ <<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> ห้องน้ำติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกให้พร้อม <<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> ตามทางเดิน ทางซีเนียริโอ้ได้ติดตั้งไฟเพื่อ่าองสว่างทางเดินเพื่อความปลอดภัย <<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> มีสนามให้ลูกหลานที่มาเยี่ยมได้วิ่งเล่น และมีที่พักผ่อนสำหรับญาติๆได้นั่งพูดคุยกับผู้สูงอายุ <<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu